10ο Πειραϊκό Ογκολογικό Συνέδριο με θέμα Πολύπλευρη Διεπιστημονική Αντιμετώπιση του Καρκίνου, Αθήνα  1 – 2 Νοεμβρίου 2019

10ο Πειραϊκό Ογκολογικό Συνέδριο Πολύπλευρης Διεπιστημονικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου με Ειδικό αφιέρωμα στους Νευροενδοκρινείς όγκους, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα.

Οργάνωση: «Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη» Παθολογικό –Ογκολογικό Τμήμα Ε.Α.Ν.Π. “Μεταξά”

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2MfYAQ8