10ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 6 – 8 Δεκεμβρίου 2019

10ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο, στην Αθήνα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών από 6 ως 8 Δεκεμβρίου 2019.

Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών: 27 Οκτωβρίου 2019
Λήξη περιόδου προεγγραφών: 10 Οκτωβρίου 2019

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2K90UJ7