1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας, Αθήνα 23 – 25 Ιανουαρίου 2020

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κολοπρωκτολογίας Τεκμηριωμένη Γνώση – εξατομικευμένη προσέγγιση, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Electra Palace από 23 ως 25 Ιανουαρίου 2020.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2Z0XvAb