1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Αθήνα 8 Μαΐου 2019

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», ΜΗΤΕΡΑ στις 8 Μαΐου 2019.

Ώρα Έναρξης: 09:45

Οργάνωση: Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Γυναικείας Αναπαραγωγής, ΥΓΕΙΑ

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2SZdw6A