ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Αθήνα 31 Μαρτίου 2019

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, στην Αθήνα, στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΑΙ στις 31 Μαρτίου 2019.

Ώρα έναρξης: 10.30 -12.30