Το Αλλεργικό Παιδί και οι εξελίξεις, Αθήνα 23 – 26 Ιανουαρίου 2020

Το Αλλεργικό Παιδί και οι εξελίξεις, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο ΑΘηνών από 23 ως 26 Ιανουαρίου 2020.

Οργάνωση: Κολλέγιο Αλλεργιολογίας Παίδων

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/31aq1QB