5ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής, Πάτρα 26-27/4/2013

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος – Καρδίας – Αγγείων διοργανώνει το

5ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής στην Πάτρα,

στις 26 & 27 Απριλίου 2013 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου 

Πατρών.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες:

C.P.R .
Conferences –  Public Relations
Loukia Simonoviki – Kordopati
11 Petmeza str. 26442, Patras – Greece
Tel: +30 2610 995698
Fax: +30 2610 995691
e-mail: [email protected]
Please visit our website: www.cprconferences.gr