5ο Συμπόσιο Καρκίνου Μαστού Πάτρας, Πάτρα 14-15 Φεβρουαρίου 2014

Την Παρασκευή 14 και το  Σάββατο 15 Φεβρουαρίου  2014, στο  Ξενοδοχείο “Porto Rio   θα πραγματοποιηθεί το 5ο Συμπόσιο Καρκίνου Μαστού Πάτρας της  Μονάδας Μαστού Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CA ΜΑΣΤΟΥ 2014

Διοργάνωση:

Δ/ντής Μονάδας Μαστού Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Π.

Καθηγητής Ευάγγελος Τζωρακολευθεράκης

Πληροφορίες:

CPR Conferences Public Relations

Λουκία Σιμονοβίκη – Κορδοπάτη

C.P.R .
Conferences –  Public Relations
Loukia Simonoviki – Kordopati
11 Petmeza str. 26442, Patras – Greece
Tel: +30 2610 995698
Fax: +30 2610 995691
e-mail: [email protected]
Please visit our website: www.cprconferences.gr