3ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Επείγουσας Ιατρικής, Πάτρα 17-19 Απριλίου 2015

3ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Επείγουσας Ιατρικής


Eλληνική Eταιρεία Eπείγουσας Iατρικής – Τ.Ε.Π Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

17-19 Απριλίου 2015
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/15-3emergency/index.asp?c=i

Για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας


Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra