3ης Μετεκπαιδευτικής Συνάντησης για τον Καρκίνο Νοτιοδυτικής Ελλάδας «Διαδραστική Ογκολογία: από τη Θεωρία στην Πράξη», Πάτρα 6-7 Νοεμβρίου 2015

Η 3η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση για τον Καρκίνο Νοτιοδυτικής Ελλάδας «Διαδραστική Ογκολογία: από τη Θεωρία στην Πράξη», θα διεξαχθεί στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:

C.P.R./ Conferences Public Relations

Λουκία Σιμονοβίκη – Κορδοπάτη

Τηλ.:+30 2610995698

email: cpr@pat.forthnet.gr