29ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 13-14/4/2019

29ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Από 13/4/2019 έως 14/4/2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

Γραμματεία:

Focus on Health Ltd

Publications – Communications – Advertising

16, Ioannou Gennadiou, Athens 11521, Greece

tel: +30 210 722 3046, fax: +30 210 722 3220