28ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, Πάτρα 10 & 11 Μαρτίου 2018
28ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Παιδιατρική Κλινική Παν/μιου Πατρών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:10 & 11 Μαρτίου 2018
ΤΟΠΟΣ: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Γραμματεία Συνεδρίου
CONGRESS PLUS
Tηλέφωνο: 2610 332752
Fax: 2610 338281
http://www.congressplus.gr