25ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο, Πάτρα 6 Οκτωβρίου 2018

25ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο


Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

6 Οκτωβρίου 2018
Πάτρα, Patras Palace Hotel

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/18-25epemetek/index.asp?c=i

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra