22ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 10ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας, Πάτρα 13-15 Μαΐου 2016

Το 22ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 10ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Μαΐου 2016 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Φορέας Διοργάνωσης: Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) 

Α΄ Ανακοίνωση

Πληροφορίες:

Congress World Event Travel Ε.Ε.

Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα

Τηλ.: 210 7222518, 210 7210001

Fax.: 210 7210069

E-mail: [email protected]

www.congressworld.gr