2ο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικών Σχολών, Πάτρα 23-25 Μαρτίου 2018

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTIR
23 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2ου ΣΦΙΣ

Επιστημονικό πρόγραμμα 2ο ΣΦΙΣ

https://2sfis.com/