2ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2023 – BRIDGES OF PULMONOLOGY 2023” 9-11/6/2023

Δείτε το πρόγραμμα: