2η Επιστημονική συνάντηση «Λοιμώξεις & Διαβήτης», Πάτρα 10-12 Μαρτίου 2017

2η Επιστημονική Συνάντηση “Λοιμώξεις & Διαβήτης”

Στις 10 – 12 Μαρτίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα.

Hμερομηνία Διεξαγωγής: 10 – 12 Μαρτίου 2017
Τόπος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Οργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό Ασθενή
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 10-12 Μαρτίου 2017 Πάτρα

Αφίσα: Αφίσα Λοιμώξεις & Διαβήτης Πάτρα 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6-3-2017 Λοιμώξεις & Διαβήτης 10-3-2017 – Ενημέρωση κοινού στην Αγορά Αργύρη

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: [email protected]
Site: www.gk.gr