18ο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πάτρα 3 & 4 Οκτωβρίου 2015

Το 18ο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στο Ξενοδοχείο «Porto Rio» στις 3 & 4 Οκτωβρίου 2015.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Ελεύθερων Ανακοινώσεων είναι στις 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Τελικό Πρόγραμμα 18ο Συνέδριο Ακτινολόγων 2015

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:

C.P.R./ Conferences Public Relations

Λουκία Σιμονοβίκη – Κορδοπάτη

Τηλ.:+30 2610995698

e-mail: [email protected]