18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Πάτρα 23-25 Οκτωβρίου 2015

Το 18ο Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων θα πραγματοποιειθεί στην Πάτρα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου, 23-25 Οκτωβρίου 2015.

Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πληροφορίες:

Γραμματεία του Συνεδρίου
FREI S.A. Travel – Congress
Congresses – Conventions – Exhibitions – Incentives
3 Paparigopoulou Str., 105 61 Athens, Greece
Tel.: +30 210 3215600, Fax.: +30 210 3219296
email: info@hellenictransplantcongress2015.gr