17ο Καρδιολογικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Γέφυρα Καρδιολογίας 2019/Cardio-Bridge 2019, Πάτρα 10-12/5/2019

http://www.cardiobridge2019.gr/

17ο Καρδιολογικό Συνέδριο Γέφυρα Καρδιολογίας 2019, 10-12 Μαΐου 2019, Πάτρα, Επιστημονικό πρόγραμμα

Ημερομηνίες διεξαγωγής
Από Παρασκευή, 10 Μαΐου έως Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

Τόπος διεξαγωγής
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο Πατρών
Τηλ.: 2610 993999

Γλώσσα συνεδρίου
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.


Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
URL: www.tmg.gr