16ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο, Πάτρα 4-6 Μαΐου 2018

Ημερομηνίες διεξαγωγής
Από Παρασκευή, 4 Μαΐου έως Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

site: http://cardiobridge2018.gr/

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τόπος διεξαγωγής
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο Πατρών
Τηλ.: 2610 993999

Γλώσσα συνεδρίου
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Έκθεση
Οι Φαρμακευτικές Εταιρίες και οι Εταιρίες Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Κονκάρδες συνεδρίου (Badges)
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές αίθουσες. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος Ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.


Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Χαρά Γαστουνιώτη
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
URL: www.tmg.gr