15ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων», Πάτρα 9-11 Απριλίου 2014

Την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, στο  Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών  θα πραγματοποιηθεί το 15ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων», του ΜΠΣ “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής & Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κεντρικός Ομιλητής θα είναι ο Harald zur Hausen, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Heidelberg της Γερμανίας, βραβευμένος με Nobel Ιατρικής και Φυσιολογίας, με τη διάλεξηContributions of Infections to Human CarcinogenesisMechanisms and Perspectives(“Ο Ρόλος των Λοιμώξεων στην Ανθρώπινη Καρκινογένεση – Μηχανισμοί και Προοπτικές”).

Ανακοίνωση Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Διοργάνωση:

ΜΠΣ “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων”

Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής

Υπεύθυνος Καθηγητής Ιωάννης Ματσούκας

Τηλ. :  2610-911546

FAX:  2610-911545

e-mail: [email protected]

 

Πληροφορίες:

C.P.R .
Conferences –  Public Relations
Loukia Simonoviki – Kordopati
11 Petmeza str. 26442, Patras – Greece
Tel: +30 2610 995698
Fax: +30 2610 995691
e-mail: [email protected]
Please visit our website: www.cprconferences.gr