15ο Καρδιολογικό Συνέδριο «Γέφυρα Καρδιολογίας 2017», Πάτρα 5-7 Μαΐου 2017

Το 15ο Καρδιολογικό Συνέδριο «Γέφυρα Καρδιολογίας 2017», πρόκειται να διεξαχθεί από 5 έως 7 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και διοργανώνεται από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ρίου, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Καρδιολογίας Νοτιοδυτικής Ελλάδος, με Πρόεδρο τον Καθηγητή κύριο Γ. Χάχαλη.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_15ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ_ΠΑΤΡΑ 2017

Πληροφορίες:

The MASTERMIND Group

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι

τηλ. 210 6827405, 210 6839690-1 │ φαξ. 210 6827409

e-mail. [email protected] │ web site. www.tmg.gr