15η Εκπαιδευτική Διημερίδα-Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα, Πάτρα 16-17 Μαΐου 2015

15η Εκπαιδευτική Διημερίδα Παιδιατρικής
ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Πάτρα, 16 & 17 Μαΐου 2015
Συνεδριακό Κέντρο των ΤΕΙ Πατρών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

MEDICAL SCIENCE & CONGRESS S.A.

Αξιού 10, 264 42 Πάτρα

Τηλ.: 2610462334-5

Fax.: 2610430098

E-mail: [email protected]

Web: www.1medical.gr