13ο Καρδιολογικό Συνέδριο Πανεπιστημίου Πατρών (με διεθνή συμμετοχή), Πάτρα 8-10 Μαΐου 2015

Το 13ο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας  θα διοργανώσει το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καρδιολογίας Νοτιοδυτικής Ελλάδος και θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2015, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου, καταξιωμένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα αναπτύξουν τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στη διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση των καρδιοπαθειών.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, συνεδρία λήψης αποφάσεων – ανάλυσης περιστατικών και δορυφορικά συμπόσια.
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας. Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD).

Αφίσα-Χαιρετισμός Προέδρου

Πρόγραμμα συνεδρίου

Πληροφορίες:

Περιγραφή: Περιγραφή: Mastermind LOGO

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1
φαξ. 210 6827409
e-mail.
[email protected]

web site. www.tmg.gr