11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας «Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου» Πάτρα 13-14/12/2013

11ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΑΤΡΑ