11ες Αλλεργιολογικές Εξελίξεις, Καλάβρυτα 9 -11 Νοεμβρίου 2018

Εταιρεία Μελέτης Δερματολογικών, Αφροδισιολογικών & Αλλεργιολογικών Παθήσεων (Ε.Με.Δ.Α.Α.Π.)

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 – Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KALAVRITA CANYON