“10 χρόνια ΚΟΠΑ Πάτρας: χθες-σήμερα-αύριο”, Πάτρα 2 Νοεμβρίου 2013

Τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (ΚΟΠΑ) Πάτρας, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς στην πόλη της Πάτρας διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: “10 χρόνια ΚΟΠΑ Πάτρας: χθες-σήμερα-αύριο” το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013, στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, από τις 9:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ.

Η εκδήλωση απευθύνεται ανοικτά σε ολόκληρη την τοπική κοινότητα και έχει σαν στόχο τόσο την γνωριμία, όσο και την ακριβή επιστημονική ενημέρωση, γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Πληροφορίες: www.escopa.gr

Αναλυτικό Πρόγραμμα