1ο Συνέδριο Οργανικής Ψυχιατρικής, Πάτρα 12-14 Οκτωβρίου 2017

Το «1ο Συνέδριο Οργανικής Ψυχιατρικής», διοργανώνεται από την Ελληνική Νευροψυχιατρική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Παν. Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών και θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Α’ Ανακοίνωση

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Τελικό Πρόγραμμα

Ηλεκτρονικό Έντυπο Υποβολής Εργασίας

Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής

Πληροφορίες Οργάνωσης – Γραμματεία

PRAXICON

Εθν. Αντιστάσεως 101, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

τηλ:  2310 460 652/-682, fax:  2310 435 064

e-mail: [email protected]
website: http://www.praxicon.gr