Συνέδριο Γέφυρα Πνευμονολογίας, 3-5 Ιουνίου 2022 – Πάτρα

Συνέδριο: Γέφυρα Πνευμονολογίας, – στο ROYAL THEATER, 3-5 Ιουνίου 2022

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες:

 Κολοκοτρώνη 11, Νέα Ιωνία, Αθήνα, ΤΚ: 14232

+30 216 07 02 929

+30 694 54 54 165

[email protected]