ΣΟΨΥ Πάτρας: Ενημερωτικό workshop. Υποστηρίζοντας ανθρώπους που θρηνούν την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου, Πάτρα 14 Ιουλίου 2017