Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ιατρών στο 24ο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική

Δείτε την πρόσκληση: ΕΚΑΒ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ιατρών στο 24ο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική

Προθεσμία υποβολής αίτησης: από 10/5/2019 έως 31/5/2019