Πρόγραμμα Grand Rounds Τμημάτων Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών