Πρόγραμμα Εκδήλωσης Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής, Πάτρα 13/5/2015
Το Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής διοργανώνει ημερίδα στις 13/05/2015 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.
Το πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας: