Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝΠ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευόμενων Πνευμονολογίας ακαδημαϊκού έτους 2021-22