Παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Θ. Κρεμαστινού “Τώρα νικάμε τις καρδιοπάθειες”, Πάτρα 9 Μαρτίου 2018