Ομιλία Προέδρου ΙΣΠ κ. Άννας Μαστοράκου στη Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών, 29/3/2023