Ομιλία με θέμα: «Γηριατρικά θέματα», Πάτρα 14 Νοεμβρίου 2018

14 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 6-9 στην αίθουσα Αγορά Αργύρη θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Γηριατρικά θέματα» σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Πληροφορίες:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών αρ. 9, Τ.Κ. 264 41

Τηλ: & Fax: 2610 439090

E-mail: [email protected]–www.giriatriki.org.gr