Ομιλία ιατρού-χειρουργού κ. Σπύρου Παπουτσάκη με θέμα: “3η ηλικία και διαταραχές της υγείας”, Πάτρα 10-4-2019