Νεότερες Εξελίξεις στην Πρόληψη του Καρκίνου, Πάτρα 26 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Πατρών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας διοργανώνει ημερίδα την Πέμπτη 26 Μάιου 2016 και ώρα 8 μ.μ. στο Επιμελητήριο Αχαΐας ( οδός: Ρήγα Φεραίου 58 – πεζόδρομος ) με θέμα: Νεώτερες εξελίξεις στην πρόληψη του καρκίνου.

Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Πάτρας Πρόσκληση-Πρόγραμμα 26.5.2016