Το Ρευματολογικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής και του ΠΓΝ Πατρών διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Νεότερα στην Παθογένεια και την Αντιμετώπιση της Συστηματικής Σκληροδερμίας” το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 στο Συνεδριακό και Πολιστιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών Αιθ. ΙΙ-09 (1ος όροφος).

Συνημμένα, βρείτε το επιστημονικό πρόγραμμα και την φόρμα συμμετοχής. Παρακαλούμε πολύ, για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης όπως αποστείλετε την φόρμα συμπληρωμένη με fax στο 210 3644 441. H παρακολούθηση είναι δωρεάν, η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε επιστήμονες υγείας. 

Η επιστημονική εκδήλωση είναι μια εκπαιδευτική χορηγία της Actelion Pharmaceuticals Hellas. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων και Eπικοινωνίας, Alpha Public Relations, τηλ. 210 364 5629, (Καθημερινές εκτός Σ/Κ, 09:30 – 17:30) και στο info@apr.com.gr

Επιστημονικό πρόγραμμα

Μαρία Αλικάκη

  image006.jpg@01CE8A16

 

Ακαδημίας 28

106 71, Αθήνα

Τηλ. 210 3645 629

Fax: 210 3644 441

E-mail: [email protected]

web: www.apr.com.gr