Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, Πάτρα 18 Μαρτίου 2019

Το 6ο μάθημα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18/3/2019 και ώρα 19.00-21.00 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στα πλαίσια των ετήσιων Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά η επιλογή των θεμάτων έχει γίνει με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών που απαιτεί η σύγχρονη αντιμετώπιση των παθήσεων.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την Ανακοίνωση.