Μετεκπαιδευτικό Μάθημα: “Η Εκπαίδευση με την χρήση προσομοιωτών και άλλων τεχνολογιών”, Ιατρικό Τμήμα, Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, 18 Δεκεμβρίου 2023

Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΩΡΑ: 19.00 – 21.00

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ομιλητής:
Παναγής Λυκούδης 
Χειρουργός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Γ’ Χειρουργικής Κλινικής «Νοσοκομείο Αττικό»

Γενικός Συντονισμός – Οργάνωση Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Καθηγητής Χειρουργικής Ιωάννης Μαρούλης
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών