Μετεκπαιδευτικό Μάθημα “Επιθετικά καρκινώματα του θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων και Καρκίνος Επινεφριδίων”, Ιατρικό Τμήμα, Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, 16 Ιανουαρίου 2023

Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΩΡΕΣ: 19:00 – 21:00

Α) Επιθετικά καρκινώματα του θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων
Ομιλητής: Ρουκουνάκης Νικόλαος
Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

Β) Καρκίνος Επινεφριδίων
Ομιλητής: Σαπαλίδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Γ’ Χειρουργική Κλινική, Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

Γενικός Συντονισμός – Οργάνωση Προγράμματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Καθηγητής Χειρουργικής Ιωάννης Μαρούλης
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών