Μαθήματα Ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής Π.Γ.Ν. Πατρών & Γ.Ν. Πατρών 2012-2013

Πρόγραμμα Μαθημάτων Τμημάτων Συντονισμού

Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής

Π.Γ.Ν. Πατρών & Γ.Ν. Πατρών 2012-2013

3ος Εκπαιδευτικός Κύκλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2012 2013