ΚΟΙΣΠΕΑχαΐας: Ημερίδα: Προβλήματα Τρίτης Ηλικίας και Διαδικτυακές Εφαρμογές, Πάτρα 19-4-2018

Δείτε το: Κοισπε Αχαΐας Ημερίδα ”Προβλήματα Τρίτης Ηλικίας και Διαδικτυακές Εφαρμογές”