Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων: 14η Εκπαιδευτική Διημερίδα Παιδιατρικής, Πάτρα 3 & 4 Μαΐου 2014

Η Παιδιατρική Κλινική του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, θα πραγματοποιήσει την 14η Εκπαιδευτική Διημερίδα Παιδιατρικής.

Η Εκπαιδευτική Διημερίδα θα διεξαχθεί στον Συνεδριακό χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 3 & 4 Μαΐου 2014. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

14o paidiatriko programme