ΙΕΔΕΠ: Ανακοίνωση-Αναγγελία Ιατρικών βραβείων & ενημέρωση για συγγραφείς 14οσ Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου 19-20 Οκτωβρίου 2024, Πάτρα

ΙΕΔΕΠ: Ανακοίνωση-Αναγγελία Ιατρικών βραβείων & ενημέρωση για συγγραφείς 14οσ Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου 19-20 Οκτωβρίου 2024, Πάτρα