Ιατροκοινωνική εκδήλωση με θέμα: “Καρκίνος στην τρίτη ηλικία”, Πάτρα 13 Ιανουαρίου 2020

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου και ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ διοργανώνουν ιατροκοινωνική εκδήλωση την Δευτέρα 13.1.2020  και ώρα 18.00 στην αίθουσα της ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ.