Ιατροκοινωνική εκδήλωση με θέμα «Διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων», Πάτρα 22 Οκτωβρίου 2018

Ιατροκοινωνική εκδήλωση με θέμα:  «Διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων» 22 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί  στη Διακίδειο Σχολή Λαού και ώρα 7μ.μ.

Ομιλητής: κ. Χρυσανθόπουλος Κων/νος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας

Πληροφορίες:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών αρ. 9, Τ.Κ. 264 41

Τηλ: & Fax: 2610 439090

E-mail: [email protected]–www.giriatriki.org.gr